ЗМІСТ

Стор.

 

 

Біофізика. 

biophysics.

 

 

 

МОЛЕКУЛЯРНА БІОФІЗИКА. MOLECULAR BIOPHYSICS

 

 

 

Костюков В.В., Хомутова Н.М., Евстигнеев М.П.

ЭНЕРГЕТИКА КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ АНТИБИОТИКОВ С ДНК

5

ПивоваренкоЮ.В. , Ляхов А.М., Барашенков Г.Г., Весельский С.П.

Взаимодействие нуклеиновых кислот с катионными феназинами вблизи границы раздела растворов с разной концентрацией хлорида натрия, моделирующей ионное окружение ядерной мембраны...

15

 

 

КЛІТИННА БІОФІЗИКА. CELL BIOPHYSICS

 

 

 

Гребіник Д. М., Матишевська О.П.

АКУМУЛЯЦІЯ КАЛЬЦІЮ МІТОХОНДРІЯМИ НА РАННІХ ЕТАПАХ АПОПТОЗУ ТИМОЦИТІВ ЩУРА

21

Окань А.М, Санагурський Д.І.

МОДЕЛЬ КОЛИВНОЇ ДИНАМІКИ ТРАНСМЕМБРАННОГО ПОТЕНЦІАЛУ В РАННЬОМУ ЕМБРІОГЕНЕЗІ ВЮНА ...

25

Радченко Н.В., Давидовська Т.Л., Цимбалюк О.В., Мірошниченко М.С., Іванов О.Я.

Механічні характеристики хімічно скінованих гладеньких мязів caecum. Участь внутрішньоклітинних депо Са2+ у формуванні їх вихідного та Са2+-індукованого напруження .

32

Мищенко А.М., Беспалова С.В.

ПРОСТРАНСТВЕННО РАСПРЕДЕЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ПОЛУСАРКОМЕРА С ЭЛАСТИЧНЫМИ АКТИНОМ И МИОЗИНОМ: ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТЬ-СИЛА ...

38

 

 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ТА РАДІАЦІЙНА БІОФІЗИКА. ELECTROMAGNETIC AND RADIATION BIOPHYSICS

 

 

Войціцький В.М., Хижняк С.В., Жирнов В.В., Лапоша О.А.

СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ МЕМБРАН ЕРИТРОЦИТІВ ЗА ДІЇ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ В НАДМАЛИХ ДОЗАХ

58

Хижняк С.В., Грищенко В.А., Степанова Л.І., Прохорова А.О., Литвиненко О.М.

АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ЗА ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЕННЯ ТА ФОСФОЛІПІДВМІСНОГО ПРЕПАРАТУ ..

65

Колесников В.Г., Древаль Н.В., Каменев Ю.Е., Комарь Г.И., Корж В.Г.

МЕТОД ОЦЕНКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ОТКЛИКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ...

70

Мартынюк В.С., Панов Д.А., Цейслер Ю.В.

Влияние магнитного поля крайне низкой частоты на критическую концентрацию мицеллОобразования в воде и водных растворах электролитов ..

78

Темурьянц Н.А., Демцун Н.А., Мартынюк В.С.

ОСОБЕННОСТИ РЕГЕНЕРАЦИИ ПЛАНАРИЙ DUGESIA TIGRINA ПРИ ИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ЭКРАНИРОВАНИИ В РАЗЛИЧНЫЕ СЕЗОНЫ ГОДА ...

85

 

 

Медико-біологічне застосування.

medical-biological application

 

 

 

Орел В.Е., Ніколов М.О., Дзятковська Н.М., Романов А.В., Мельник Ю.Г., Дунаєвський В.І.,
Дзятковська І.І.

ВПЛИВ ЗМІНИ ПРОСТОРОВОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ  НА ТРАНСФОРМАЦІЮ РАДІОХВИЛЬ ТА ТЕПЛОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАНТОМІВ
І КАРЦИНОМИ ЛЕГЕНІ ЛЬЮЇС

92

Меленевська Н.В., Мірошниченко М.С., Холодна Л.С.

ФАКТОР ПЕРЕНОСУ ІМУННОЇ РЕАКТИВНОСТІ ДО КЛІТИННО-ЗВЯЗАНОГО БІЛКА А ЗОЛОТИСТОГО СТАФІЛОКОКА. ДІЯ НА ЕЛЕКТРО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЛАДЕНЬКИХ МЯЗІВ ТОВСТОГО КИШЕЧНИКА ...

99

Perepelitsyna O.M., Garmanchouk L.V., Sydorenko M. V., Ostapchenko L.I.

Reactivity and sensibility of breast adenocarcinoma (MCF-7) in coculture depends on architecture of cells model ...

105

Дворщенко К.О., Савко У.В., Вакал С.Є., Тодор І.М., Остапченко Л.І.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН МІТОХОНДРІЙ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ЗА УМОВ ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬ ШЛУНКА

112

Картіфузова Ж.В., Решетнік Є.М., Бондзик О.В., Весельський С.П., Макарчук М.Ю.
Зміни жовчнокислотного складу жовчі при дії етанолу за умов блокади опіоїдних рецепторів налоксоном

116

Раєцька Б.Я., Остапченко Л.І., Гавриш Л.І., Гаділія О.П.
ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОЇ РАДІОТЕРАПІЇ НА МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ ТРАНСДУКЦІЇ СИГНАЛУ

122

Зима І.Г., Піскорська Н.Г., Макарчук М.Ю., Крижановський C.А., Чернінський А.О., Тукаєв С.В., Залевська О.В.
НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНІ КОРЕЛЯТИ ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЮДИНИ В СТАНІ СПОКОЮ

127

Торгало Є.О., Раєцька Я.Б., Остапченко Л.І., Богданова О.В., Чайка В.О., Лаврова К.В.
АКТИВНІСТЬ 2,5-ОЛІГОАДЕНІЛАТ-СИНТЕТАЗИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ МОДЕЛІ ГЕМОРАГІЧНОГО ІНСУЛЬТА ТА ЗА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ФОРМ КВЕРЦЕТИНУ .

134

Парчами Газае Сепидех, Янчук П.И., Весельский С.П., Горенко З.А., Карбовская Л.С.
ВЛИЯНИЕ АНТИДИУРЕТИЧЕСКОГО ГОРМОНА НА ОБМЕН ЛИПИДОВ В ПЕЧЕНИ КРЫС

137

Грінченко О.А., Гушинець Г.П., Янчук П.І.
ВПЛИВ ТАУРИНУ І ГЛІЦИНУ НА ШЛУНКОВУ СЕКРЕЦІЮ ЗА УМОВ ВИКОРИСТАННЯ ТИРОКСИНУ

142

Чорноморець П.М., Нурищенко Н.Е., Мірошниченко М.С.
ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКУ НА ПЕРЕБІГ ЗАПАЛЕННЯ ПРИ ТРАВМІ СКЕЛЕТНОГО МЯЗУ ЩУРА

149

Ноздренко Д.Н.
СВЯЗЬ РЕАКЦИЙ НЕРОНОВ МОТОРНОЙ КОРЫ КОШКИ С МЫШЕЧНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА ПЕРЕДНЕЙ ЛАПЫ ИЗ ОДНОГО РАВНОВЕСНОГО СОСТОЯНИЯ В ДРУГОЕ
.

153

Ноздренко Д.М., Сорока В.М.
Корекція ТОЧНОГОпозиціонування ЛІКТЬОВОГО суглоба кішки при цілеспрямованих моторних реакціях .

160

Хілько Т.Д., Якубцова І.В., Тищенко О.М., Остапченко Л.І., Макай Ш., Чехун В.Ф.
ЯДЕРНА ДНК КЛІТИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ЗА УМОВ ДІЇ СТРЕСУ У ЩУРІВ ..

167

МАТЕМАТИЧНА БІОФІЗИКА

mathematical biophysics

 

Іванов О. Я., Василенко В. О.
Математична модель динаміки чисельності популяції з урахуванням зміни ємності середовища та зміни коефіцієнтів приросту ..

172

 

 

Памяті Тарнавського М.д. 

to memory of M.D. Tarnavsky

 

 

 

Голда Д.М., Потопальський А.І., Кацан В.А.
ЛИСТИ У ВІЧНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ГЕНЕТИКА МИКОЛИ ТАРНАВСЬКОГО

177

Голда Д.М., Потопалський А.І., Кацан В.А.
ПИСЬМА В ВЕЧНОСТЬ УКРАИНСКОГО ГЕНЕТИКА НИКОЛАЯ ТАРНАВСКОГО ...

184

D.M. Golda, A.I. Potopalsky, V.A. Katsan
THE LETTERS TO THE ETERNITY OF THE UKRAINIAN GENETICIST NICOLAI TARNAVSKY ..

191

 

У Видавничо-поліграфічному центрі Київський університет
вийшов з друку підручник БІОФІЗИКА (576 сторінок)
Автори: Костюк П.Г., Зима В.Л., Магура Ш.С., Мірошниченко М.С., Шуба М.Ф.