ЗМІСТ

Стор.

 

 

Біофізика. 

biophysics.

 

 

Титульні сторінки

 

МОЛЕКУЛЯРНА БІОФІЗИКА. MOLECULAR BIOPHYSICS

 

 

 

Каніболоцький Д.С.

ВПЛИВ ОКИСНЕННЯ ЗАЛИШКІВ ЦИСТЕЇНУ НА КОНФОРМАЦІЙНУ РУХЛИВІСТЬ СУБФРАГМЕНТУ S1 МІОЗИНУ ІІ ........................................................................................................................................................

5

Юренко Є.П.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНЕВИХ ЗВЯЗКІВ У МОДЕЛЬНИХ БІЛКОВО-НУКЛЕЇНОВИХ КОМПЛЕКСАХ ЗА УЧАСТІ ТАУТОМЕРІВ УРАЦИЛУ ТА ТИМІНУ. РЕЗУЛЬТАТИ КВАНТОВО-ХІМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ .

14

 

 

ЕЛЕКТромагнітна ТА радіаційна біофізика.
Electromagnetic and RadiaTion Biophysics

 

 

Колесников В.Г., Древаль Н.В.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ И  АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН НА МИКРОВОДОРОСЛИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РЕЗОНАНСНЫХ ЧАСТОТ .....

24

 

 

Медико-біологічне застосування.

medical-biological application

 

 

 

Строцька Є.А., Раецька Я.Б., Остапченко Л.І., Грищенко А.А.

ВПЛИВ ПОХІДНИХ ХІНОЛІНУ ТА ТРІАЗОЛОПІРИМІДИНУ НА АКТИВНІСТЬ  Н+,K+-АТФази ПАРІЄТАЛЬНИХ КЛІТИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ....

29

Калінін І.В., Цудзевич Б.О., Петрук Н.А.

ВПЛИВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛОТІОНЕЇНІВ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ..

33

Скалка В.В., Савчук О.М., Остапченко Л.І.

ВИЗНАЧЕННЯ РІЗНИХ ФОРМ КАЗЕЇНУ У МОЛОЦІ МЕТОДОМ ДИСК-ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ  ......

36

Торгало Є.О., Остапченко Л.І.

ІНСУЛЬТ: ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ......

39

Ковальова В.А., Руденко Я.О., Вишневська А.Г., Томачинська Л.І.

ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ПЛАЗМАТИЧНИХ МЕМБРАН КЛІТИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕТАНОЛ-ІНДУКОВАНИХ ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬ ..

42

Адельянов А.В., Горобченко О.А., Николов О.Т., Гаташ С.В., Горбенко Н.И.

ВЛИЯНИЕ КВЕРЦЕТИНА НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТ КРОВИ КРЫС С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ...

45

Галенова Т.І., Конопельнюк В.В., Савчук О.М., Остапченко Л.І.

ВІДТВОРЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ІНДУКОВАНОЇ МОДЕЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ У ЩУРІВ .....

50

Гарманчук Л.В.

МОДЕЛЮВАННЯ АНГІОГЕНЕЗУ IN VITRO З ВИКОРИСТАННЯМ 3D-КУЛЬТУР ЕНДОТЕЛІАЛЬНИХ КЛІТИН ........

55

Вовк Т.Б., Савчук О.М., Остапченко Л.І.

Аутоімунні антитіла до ключових компонентів системи зсідання крові, які утворюються в кровотоці при системному червоному вовчаку ..

59

Долгополов О.В., Ноздренко Д.М., Страфун С.С., Мірошниченко М.С.

Зміна параметрів скорочення скелетних мязів за умов гострої ішемії  ..

64

Кондратова Ю.А., Клепко А.В., Андрейченко С.В.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯКОСТІ СПЕРМИ ТА ВМІСТУ L-КАРНІТИНУ, ФРУКТОЗИ, ЦИНКУ І АСКОРБАТУ В СІМЯНІЙ РІДИНІ ЧОЛОВІКІВ З РІЗНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ .....

70

Коцан І.Я., Козачук Н.О., Кузнєцов І.П., Кутрій Л.В.

Динаміка потужності ЕЕГ, повязана з оригінальністю рішення дивергентного завдання

75

 Левківська Л.В., Ноздренко Д.М., Мірошниченко М.С.

ВПЛИВ ДІАЗИНОНУ НА СКОРОТЛИВУ АКТИВНІСТЬ СКЕЛЕТНИХ МЯЗІВ ...

 

78

Сорокіна Л. В., Хижняк С. В., Діденко Г.В., Степанова Л.І., Капля О.А.

СТРУКТУРНИЙ СТАН КЛІТИННИХ МЕМБРАН САРКОМИ 37 В ДИНАМІЦІ  РОСТУ .

83

Берник О.О., Савчук О.М., Дворщенко К.О., Берегова Т.В., Остапчеко Л.І.

ПЕРОКСИДНЕ ОКИСНЕННЯ БІЛКІВ ПЕЧІНКИ ЗА УМОВ ГІПОАЦИДНОГО СТАНУ ......

89

Кондратюк Т.О.

ВПЛИВ НИЗЬКОЧАСТОТНОГО УЛЬТРАЗВУКУ НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ МІКРОСКОПІЧНИХ ГРИБІВ-ДЕСТРУКТОРІВ КІНОПЛІВКИ ..............................................................................

93

Настасієнко Н.С., Кузема П.О., Галаган Н.П., Покровський В.А.

Дослідження біологічної активності кремнеземів, модифікованих ди- та триметилсілільними групами і сорбітом, по відношенню до сперматозоїдів биків методом фотон кореляційної спектроскопії ..

99

Тимченко М.Д.

Вибір оптимального флогогену при створенні моделі хронічного катарального

риніту у Щурів .......................................................................

106

Ситар О.В., Новицька Н.В., Таран Н.Ю., Каленська С.М., Ганчурін В.В.

НАНОТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНОМУ СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ  .....................

113