Фізика живого 2011. Т.19. № 1

 
   

ЗМІСТ

Стор.

 

 

Біофізика. 

biophysics.

 

 

Титульна сторінка

 

 

БІОФІЗИКА СКЛАДНИХ СИСТЕМ. BIOPHYSICS OF COMPLEX SYSTEMS

 

 

 

Andreychenko S.V.

SYSTEMS BIOLOGY AS A NEW AREA OF BIOLOGICAL RESEARCH: CHARACTERISTIC TRENDS AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT .........

4

 

 

клітинна біофізика. cell biophysics

 

 

 

Максимюк Г.В., Максимюк В.М.

 

Стандартизована методика визначення концентрації і переміщеної кількості Са2+, Na+, К+ у системі "клітина-середовище" .....

10

 

 

ЕЛЕКТромагнітна ТА радіаційна біофізика
Electromagnetic and RadiaTion Biophysics

 

 

Кондратова Ю.А.

ВПЛИВ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ НА АНТИОКСИДАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ

СІМЯНОЇ РІДИНИ СПЕРМИ КРОЛІВ ......

16

Цимбалюк О.В., Мартынюк В.С.

влияние магнитного поля крайне низкой частоты на вызванную
К+-деполяризацией и ацетилхолином сократительную активность
интестинальных гладких мышц
.......

20

 

 

 

 

Медико-біологічне застосування.

medical-biological application

 

 

 

Матвієнко М.Г., Пустовалов А.С., Бузинська Н.О., Дзержинський М.Е.

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В ТЕСТИКУЛАХ ЩУРІВ ПРЕПУБЕРТАТНОГО ВІКУ ПІД ВПЛИВОМ КІССПЕПТИНА НА ФОНІ БЛОКАДИ ТА АКТИВАЦІЇ АЛЬФА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ

I ПРИ ВВЕДЕННІ МЕЛАТОНІНА ..

25

Цудзевич Б.О., Калінін І.В., Петрук Н.А.

ВПЛИВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ВМІСТ ЦИТОХРОМІВ Р-450 І b5 ТА АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ  ПЕЧІНКИ ЩУРІВ .....

30

Кузнєцова Г.М., Оглобля О.В., Воловненко Т.А., Рибальченко В.К.

ВЗАЄМОЗВЯЗОК ПОКАЗНИКІВ ПУХЛИННОГО РОСТУ І РОСТОВОЇ АКТИВНОСТІ ПРИЛЕГЛИХ ДО КОЛОРЕКТАЛЬНИХ ПУХЛИН ТКАНИН КИШЕЧНИКА ЩУРІВ, ЩО ЗАЗНАВАЛИ ВПЛИВУ ЦИТОСТАТИКІВ ПОХІДНОГО ДИГІДРОПІРОЛУ І 5-ФТОРУРАЦИЛУ ЗА УМОВ ДМГ-ІНДУКОВАНОГО КАНЦЕРОГЕНЕЗУ

33

Lypova N.M., Minchenko D.M., Kubaichuk K.I., Minchenko О.H..

Expression of 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase-1 and -2 and its unique alternative splice variants in U87 glioma cells with ERN1 loss of function ..

40

Marunych R.Y., Minchenko D. M., Kubaichuk K.I., Bakalets T.V., Minchenko О.H.

effect of hypoxia and ischemia on the Expression of phosphofructokinase-1
and lactate dehydrogenase genes in glioma U87 cells with ERN1 knockdown
..

52

Варенюк І.М., Нужина Н.В., Янко Р.В., Дзержинський М.Е.

Морфологічна характеристика гіпоталамо-адреналової системи птахів після однократного введення мелатоніну в різний час доби при блокованих дофамінових D2‑рецепторах .....

61

Афанасьєва К.В., Горницька О.В.

ДЕЗІНТЕГРИНИ ОТРУТИ ЗМІЙ .................................................................................................................

 

65

Яремкевич О.С., Бура М.В., Мандзинець С.М., Лубенець В.І., Санагурський Д.І., Новіков В.П.

 

ВПЛИВ ПОХІДНИХ ТІОСУЛЬФОКИСЛОТ НА ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ ЗАРОДКІВ ХОЛОДНОКРОВНИХ

70