Фізика живого 2011. Т.19. № 2

 

ЗМІСТ

Стор.

Титульна сторінка
 

 

Біофізика. 

biophysics.

 

 

 

МОЛЕКУЛЯРНА БІОФІЗИКА. MOLECULAR BIOPHYSICS

 

 

 

Микуляк В. В., Корнелюк О. І.

КОНФОРМАЦІЙНА РУХЛИВІСТЬ ТИРОЗИЛ-тРНК СИНТЕТАЗИ ЕУБАКТЕРІЇ M. tuberculosis ПО ДАНИМ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ДИНАМІКИ ……..…………………………………...........................................................................………...

4

 

 

БІОФІЗИКА НАНОМАТЕРІАЛІВ. BIOPHYSICS OF NANOMATERIALS

 

 

 

Таран Н.Ю., Бацманова Л.М., Лопатько К.Г., Мелешко А.О., Конотоп Є.О.

ВПЛИВ НЕІОННОГО КОЛОЇДНОГО РОЗЧИНУ НАНОЧАСТОК БІОГЕННИХ МЕТАЛІВ
НА ВМІСТ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТАЛІВ У РОСЛИННИХ ТКАНИНАХ
………………………………………….…………….

9

 

 

ЕЛЕКТромагнітна ТА радіаційна біофізика.
Electromagnetic and RadiaTion Biophysics

 

 

Богатина Н.И., Шейкина Н.В., Кордюм  Е.Л.

ВЛИЯНИЕ ОРИЕНТАЦИИ КОРНЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО КОМБИНИРОВАННОГО МАГНИНОГО ПОЛЯ  НА ИЗМЕНЕНИЕ ГРАВИТРОПИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ КОРНЕЙ КРЕСС-САЛАТА И КУКУРУЗЫ. ЭКСПЕРИМЕНТ И НОВАЯ ГИПОТЕЗА, МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИИ ………………………………………………..…..

13

Семочко О.М., Мандзинець С.М., Бура М.В., Санагурський Д.І., Ференсович Я.П.

ВПЛИВ ВИПРОМІНЮВАННЯ СИНЬОГО ТА ЗЕЛЕНОГО СПЕКТРА НА ПРОЦЕСИ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ ЗАРОДКІВ В’ЮНА ……………………………………………………………..….

24

 

 

Медико-біологічне застосування.

medical-biological application

 

 

 

Дзержинський М.Е., Пустовалов А.С., Пазюк Л.М., Бузинська Н.О., Калиновський В.Є.,
Катькова О.В

ДІЯ KISSПЕПТИНУ І МЕЛАТОНІНУ НА ГОНАДИ І КОРУ НАДНИРНИКІВ САМЦІВ ЩУРІВ ……

31

Хіміч М.В., Раєцька Я.Б., Строцька Є.А., Преображенська Т.Д., Остапченко Л.І.

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ «ГРІНІЗАЦІЯ ГРІН R» НА ЗЛОЯКІСНИЙ РІСТ У ЩУРІВ З КАРЦИНОМОЮ ГЕРЕНА, А ТАКОЖ З РЕЗИСТЕНТНОЮ ФОРМОЮ КАРЦИНОМИ ГЕРЕНА …………………….…

35

Нужина Н.В., Варенюк І.М., Орлова Н., Дзержинський М.Е.

ВПЛИВ МЕЛАТОНІНУ НА ГІПОТАЛАМО-ТИРЕОЇДНУ СИСТЕМУ ПТАХІВ: ЕФЕКТ БЛОКАДИ ДОФАМІНОВИХ D1‑РЕЦЕПТОРІВ …………………………………………………………………………..

39

Раєцька Я.Б., Строцька Є.А., Хіміч М.В., Преображенська Т.Д., Остапченко Л.І.

СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ І ПРОЦЕСІВ ПОЛ ПРИ ЗЛОЯКІСНОМУ РОСТІ У ЩУРІВ З РЕЗИСТЕНТНОЮ ФОРМОЮ КАРЦИНОМИ ГЕРЕНА ЗА УМОВ ВЕДЕННЯ
 «ГРІНІЗАЦІЯ ГРІН R»  .......................................................................................................................................

44

Вишневська А.Г., Ковальова В.А., Гайда Л.М., Остапченко Л.І.

СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ КЛІТИН ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО УЛЬЦЕРОГЕНЕЗУ ……………………………………………………………..

48

  Гарманчук Л. В., Сенчило Н.В., Нікуліна В.В., Деніс Є.О., Непийвода Х.Д., Ніколаєнко Т.В.,
  Остапченко Л.І.

ЦИТОТОКСИЧНИЙ ВПЛИВ НА ПУХЛИННІ КЛІТИНИ IN VITRO АГЕНТІВ З ПРОТИПУХЛИННИМ ТА АНТИМЕТАСТАТИЧНИМ ЕФЕКТОМ ……………………….………………………………………….…………………..

51

  Таран Н.Ю., Бацманова Л.М., Лопатько К.Г., Каленська С.М.

ТЕХНОЛОГІЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ НАНОПРЕПАРАТІВ У АДАПТИВНОМУ РОСЛИННИЦТВІ ……………………….………………………………...……………..

54

   

Дискусія

discussion

 

 

 

Sit’ko S.P.

LIFE IN THE FUNDAMENTAL NOTIONS OF THE PHYSICS OF THE ALIVE …..………………………

59