Фізика живого 2012. Т.20. № 1

ЗМІСТ

Стор.

Титульна сторінка
 

 

Стор.

 

 

Біофізика. 

biophysics.

 

 

 

оглядові роботи. Reviews 

 

 

 

Фафула Р.В., Федорович З.Я., Єфремова У.П., Личковський Е.І., Воробець З.Д.

ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЙОН-ТРАНСПОРТУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ЛІМФОЦИТІВ КРОВІ

4

МОЛЕКУЛЯРНА БІОФІЗИКА. MOLECULAR BIOPHYSICS

 

 

 

 

 

 

 

Моделювання біологічних процесів. modeling of biological processes 

 

 

 

Karpenko K.S., Yatsiuk R.M., Kononov M.V., Sudakov O.O

PHENOMENOLOGICAL SIMULATION STUDY OF NEURONAL ACTIVITY SYNCHRONIZATION
IN 110 ELEMENTS NETWORK

22

 

 

КЛІТИННА БІОФІЗИКА. CELL BIOPHYSICS

 

 

 

Дринь Д.О.

ВПЛИВ ГОЛОДУВАННЯ  НА РІВЕНЬ ЕКСПРЕСІЇ ПРОТЕЇНІВ ДЕПО-ЗАЛЕЖНОГО ВХОДУ КАЛЬЦІЮ STIM1 ТА ORAI1 В КЛІТИНАХ РАКУ ПРОСТАТИ ЛЮДИНИ (РС-3)

 

28

Новікова І.П., Таран Н.Ю., Пацко О.В., Ситар О.В., Шторандт Р., Ольхович О.П.

ОЦІНКА ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ РУХЛИВИХ ВИДІВ МІКРОВОДОРОСТЕЙ В УМОВАХ КУЛЬТИВУВАННЯ ЗА ПРИСУТНОСТІ НАДЛИШКУ ХРОМУ

35

 

 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ТА РАДІАЦІЙНА БІОФІЗИКА І МЕДИЦИНА
ELECTROMAGNETIC AND RADIATION BIOPHYSICS AND MEDICINE

 

 

Книгавко В.Г., Пономаренко Н.С., Протасеня С.Ю., Батюк Л.В.

ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПХОЛЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ В ПРОЦЕССЕ ИХ РОСТА

40

 

Собко В.М., Мартинюк В.С., Артеменко О.Ю.

ВПЛИВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НАДНИЗЬКОЇ ЧАСТОТИ НА ВНУТРІШНЬОКЛІТИННУ КОНЦЕНТРАЦІЮ ІОНІВ КАЛЬЦІЮ В ТИМОЦИТАХ ЩУРА ЗА УМОВ ПЕРОКСИД-ІНДУКОВАНОГО УШКОДЖЕННЯ

45

 

Шаталова Т.А., Адельянов А.В., Горобченко О.А., Николов О.Т., Гаташ С.В.,
Овсянникова Т.Н., Горшунская М.Ю.

ВЛИЯНИЕ КУРСА ЛЕЧЕНИЯ НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПОНЕНТ КРОВИ
БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

50

 

 

 

 

Медико-біологічне застосування.

medical-biological application

 

 

 

Пустовалов А.С., Матвієнко М.Г., Дзержинський М.Е.

ЗМІНА МОРФОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ КЛІТИН ПРЕОПТИЧНОГО ЯДРА ГІПОТАЛАМУСА ЩУРІВ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ЕСТРАЛЬНОГО ЦИКЛУ ПРИ ІММОБІЛІЗАЦІЙНОМУ СТРЕСІ

57

 

Шепель І.О., Шелюк О.В., Кременецька К.О.

АТФазна АКТИВНІСТЬ ТА РЕАКЦІЯ СУПЕРПРЕЦИПІТАЦІЇ АКТОМІОЗИНУ СКЕЛЕТНИХ МЯЗІВ ПІД ВПЛИВОМ БАГАТОСТІННИХ НАНОТРУБОК ТА БАГАТОСТІННИХ НАНОТРУБОК ДОТОВАНИХ ЗАЛІЗОМ

61