Фізика живого 2012. Т.20. № 2

ЗМІСТ

Стор.

Титульна сторінка
 

 

Стор.

 

 

Біофізика. 

biophysics.

 

 

 

оглядові роботи. Reviews 

 

 

 

Гребіник Д.М.

СТРУКТУРНО-ВИДОВІ ОСОБЛИВОСТІ КАЛЬПАЇНІВ ЯК ОСНОВА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ

4

 

 

 

 

Моделювання біологічних процесів. modeling of biological processes 

 

 

 

Нотченко А.В., Градов О.В., Бережная Л.А.

БИФУРКАЦИОННЫЕ ЭФЕКТЫ, ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НЕЙРОНОВ И ВОЛНЫ АКСОНАЛЬНОГО ТОКА В МОРФОГЕНЕЗЕ МОДЕЛИ НА БАЗЕ УРАВНЕНИЯ ШРЕДИНГЕРА: ЭВМ-МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТ

9

 

 

КЛІТИННА БІОФІЗИКА. CELL BIOPHYSICS

 

 

 

Пацева Д.А.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НИЗЬКОПОРОГОВИХ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ ТАЛАМІЧНИХ НЕЙРОНІВ ЩУРА, ЩО ЕКСПРЕСУЮТЬСЯ В ООЦИТАХ XENOPUS LAEVIS

30

 

 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ТА РАДІАЦІЙНА БІОФІЗИКА І МЕДИЦИНА
ELECTROMAGNETIC AND RADIATION BIOPHYSICS AND MEDICINE

 

 

Грубник Б.П., Григорук В.І., Понежа С.Г., Понежа Г.В., Івановська А.В., Богдан Т.В.

КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЗМІН ІНТЕНСИВНОСТІ ВІДБИТОГО ВІД ШКІРИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ММ-ДІАПАЗОНУ

34

 

Колесников В.Г., Хмель Н.В., Хмель С.И.

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В МИЛЛИМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ РАДИОВОЛН

38

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕцензії

Book reviews

 

 

 

Цейслєр Ю.В.

Рецензія на монографію Ефекти слабких електромагнітних факторів у безхребетних тварин
(регенерація планарій, ноціцепція молюсків) авторів: Н.А. Темурянц, О.М. Чуян, О.С. Костюк, К.М. Туманянц, Н.О. Демцун, Н.С. Ярмолюк

43