Фізика живого 2014. Т.21. № 1-2

ЗМІСТ

 

Титульна сторінка
 

 
Стор.

 

 

 

оглядові роботи. Reviews 

 

 

 

Гребіник Д.М.

АЛЬТЕРНАТИВНІ ФОРМИ ЕЛІМІНАЦІЇ КЛІТИН 

 

4

 

 

Молекулярна біофізика. moolecular biophysics 

 

 

 

Чен Х.,  Цханг Ф.-Ш., Атамась Н.О.

ВПЛИВ КАТІОНІВ  Na + та Rb+ НА СТРУКТУРУ ДНК У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ

15

 

 

 

Bulavin L.A., Zabashta Y.F., Vergun L.Yu., Zagorodnia O.A., Shapar Y.O.

DNA Conformational Transformations under Hyperthermia

 

19

Чиста С.В., Корнелюк О.І.

ФЛУОРЕСЦЕНЦІЯ І ДИНАМІКА МІКРООТОЧЕННЯ ТРИПТОФАНОВИХ ЗАЛИШКІВ ЕВКАРІОТНОЇ ТИРОЗИЛ-тРНК СИНТЕТАЗИ  

24

 

Малина А.Е., Ложко Д.М., Козлов О.В., Корнелюк О.І.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ЦИТОКІНА ЕМАР ІІ З бета-ЦИКЛОДЕКСТРИНОМ та гідроксипропил-бета-циклодекстрином при підвищенні температури

29

 

 

Кім О.С.

Кількісний аналіз активації іонного каналу TRPC4

33

 

 

 ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ТА РАДІАЦІЙНА БІОФІЗИКА І МЕДИЦИНА
ELECTROMAGNETIC AND RADIATION BIOPHYSICS AND MEDICINE

 

 

Bogatina N.I., Sheykina N.V., Linnik A.S.

EFFECT OF ALTERNATIVE ELECTRIC FIELD ON THE CRESS ROOTS GRAVITROPIC REACTION IN STATIC MAGNETIC FIELD

37

 

Bogatina N.I., Sheykina N.V.

ROLE OF Hydronium ions IN BIOLOGICAL EFFECTS OF WEAK COMBINED MAGNETIC FIELDS

43

 

 

Біомедичні аспекти. biomedical Aspects

 

 

Федорчук С.В., Чікіна Л.В., Трушина В.А.

ХАРАКТЕР РЕАКЦІЇ НА РУХОМИЙ ОБЄКТ ЗА СУБЄКТИВНО КОМФОРТНИХ УМОВ У ЗВЯЗКУ ІЗ СТРУКТУРОЮ ІНТЕЛЕКТУ ЛЮДИНИ-ОПЕРАТОРА СИСТЕМ СТЕЖЕННЯ

46

 

Макарчук М.Ю., Федорчук С.В., Чікіна Л.В., Трушина В.А.

ЗМІНИ СТАНУ ОСНОВНИХ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ У ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК ПРИ ВИКОНАННІ ВПРАВ НА УЯВНУ РОТАЦІЮ ОБЄКТІВ ЗА ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ

49

 

Shlyakhovenko V.O., Orlovsky O.А., Zaletok S.P.

SIMPLE METHODS FOR SCREENING OF POTENTIAL ANTICANCER AGENTS AND OTHER REMEDIES

56

 

Шелюк О.В., Мороз М.М., Гостєва Ю.В., Собко В.М., Нурищенко Н.Є., Цейслєр Ю.В., Співак М.Я., Жолобак Н.М., Мартинюк В.С.

Вплив наноструктурованого диоксиду церію на окисну модифікацію білків крові в умовах її зберігання

61