ФІЗИКА ЖИВОГО

ЗМІСТ (2007. T. 15. N2.)

Стор.

 

Від головного редактора. From the Editor-in-Chief

 

Syt’ko S.P.
THE MAIN IN BRIEF (BEING INDUCED BY CORRESPONDENCE WITH PROF. V. MAGAS,DEPARTMENT OF THEORETICAL PHYSICS, VALENCIA UNIVERSITY, SPAIN) N2_2007_p4to5.pdf…….............................................…….

4

Сітько С.П.
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ (ІНІЦІЙОВАНО ЛИСТУВАННЯМ З ПРОФ. В. МАГАСОМ, КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ УНІВЕРСИТЕТУ ВАЛЕНСІЇ, ІСПАНІЯ) N2_2007_p4to5.pdf.....................................…………

4

Ситько С.П.
КОРОТКО О ГЛАВНОМ (ИНИЦИИРОВАНО ПЕРЕПИСКОЙ С ПРОФ. В. МАГАСОМ,
КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ УНИВЕРСИТЕТА ВАЛЕНСИИ, ИСПАНИЯ) N2_2007_p4to5.pdf ………...

5

 

БІОФІЗИКА. BIOPHYSICS.

 

 

 

Boreiko A.L., Mueller Werner E.G., Ostapchenko L.I.
SPONGES: SILICA MINERALIZATION IN BIOLOGICAL SYSTEM N2_2007_p6to10.pdf……………….......................…

6

Мартынюк В.С., Цейслер Ю.В., Мирошниченко Н.С., Артеменко А.Ю.
ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ КРАЙНЕ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ НА СОБСТВЕННУЮ ФЛУОРЕСЦЕНЦИЮ СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬБУМИНА В УСЛОВИЯХ ЕГО НАСЫЩЕНИЯ БЕНЗОЛОМ N2_2007_p11to17.pdf…..........

11

Лантушенко А.О., Мосунов А.А., Даржинкевич З., Евстигнеев М.П.
ПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ ВИТАМИНА B2 ПО ОТНОШЕНИЮ К АНТИБИОТИКУ ТОПОТЕКАНУ IN VITRO N2_2007_p18to23.pdf..…….......…………………………………………..........................................................………

18

Жураківський Р. О., Говорун Д. М.
КЩНФОРМАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ГУАНОЗИНУ: КВАНТОВО-ХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДОМ ФУНКЦІОНАЛУ ГУСТИНИ N2_2007_p24to34.pdf..………………………………………...................................................

24

Макарчук М.Ю., Мартинчук О.С., Криворучко Л.А., Чікіна Л.В., Єрохов Р.О.
ТЕМПЕРАТУРА В РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ ТОЧКАХ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ЯК ПОКАЗНИК ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ N2_2007_p35to39.pdf  …………………………………......…

35

Темурьянц Н.А., Мартынюк В.С., Малыгина В.И.
СОСТОЯНИЕ СИМПАТОАДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ИЗОЛИРОВАННОМ И КОМБИНИРОВАННОМ С ГИПОКИНЕЗИЕЙ ДЕЙСТВИЕМ ПЕРЕМЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ СВЕРХНИЗКОЙ ЧАСТОТЫ N2_2007_p40to48.pdf .....................................................................................................................................................................

40

Кравченко О.О., Гавриш Л.І., Остапченко Л. І., Дробінська О.В.
АКТИВНІСТЬ ЦИКЛОНУКЛЕОТИД ЗАЛЕЖНИХ ПРОТЕЇНКІНАЗ В КЛІТИНАХ ТОВСТОГО КИШЕЧНИКА ЩУРІВ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ВИРАЗКОВОГО КОЛІТУ N2_2007_p49to53.pdf...............................................................

49

Савінайнен Л. П., Дробінська О.В., Остапченко Л.І., Булавка А. В.
ВПЛИВ КОМПЛЕКСІВ “ GREEN MIX , GREEN PRO - GRINIZATION” НА ПРОЦЕСИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ТА СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В ГЕПАТОЦИТАХ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТОКСИЧНОГО ГЕПАТИТУ N2_2007_p54to60.pdf ……......................................................

54

Строцька Є. А., Остапченко Л. І.
РЕУГУЛЯЦІЯ АКТИВНОСТІ Н+,К+-АТФази ФОСФОРИЛЮВАННЯМ МЕМБРАННИХ БІЛКІВ ПАРІЄТАЛЬНИХ КЛІТИН ЩУРІВ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКА N2_2007_p61to65.pdf .....................................................................................................................................................................

61

Макарчук М.Ю., Трушина В.А., Філімонова Н.Б., Чікіна Л.В., Федорчук С.В., Плаксій Ю.С., Мамілов С.О.
ОЦІНКА ЗДАТНОСТІ ЛЮДИНИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗРОСТАЮЧОГО РІВНЯ СКЛАДНОСТІ N2_2007_p66to72.pdf…..................................................................................................................................................................

66

Чорноморець П.М., Нурищенко Н.Є., Мірошниченко М.С., Клепко А.В.
ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКУ НА ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНЕ ОКИСНЕННЯ В СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗАХ ПРИ ЇХ ТРАВМУВАННІ N2_2007_p73to76.pdf ...................................... ……………………………………….......................………

73

Пушкаренко В.M., Петрова о.C., Ватліцов Д.В., Андрейченко К.С., клепко а.B., Андрейченко С.B.
ВПЛИВ ТОТАЛЬНОГО ГАММА-ОПРОМІНЕННЯ ТВАРИН НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕРМАТОЗОЇДІВ N2_2007_p77to83.pdf............………………………………............................................................…….

77

Литвинюк Л.В., Ноздренко Д.Н., Мирошниченко Н.С.
ГИСТЕРЕЗИСТНЫЕ ЭФФЕКТЫ СОКРАЩЕНИЯ ИЗОЛИРОВАННОГО МЫШЕЧНОГО ВОЛОКНА ПРИ МОДУЛИРОВАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ В ИЗОМЕТРИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ N2_2007_p84to88.pdf .............................

84

Мирошниченко Н.С., Ноздренко Д.Н.
НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭФФЕКТЫ СОКРАЩЕНИЯ МЫШЕЧНОГО ВОЛОКНА, ИНДУЦИРОВАННЫЕ МОДУЛИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЕЙ ПРИ РАЗНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ N2_2007_p89to94.pdf ...........

89

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ.  INFORMATION FOR AUTHORS.  ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ ……...............

95