Науковий журнал
ФІЗИКА  ЖИВОГО

 

 UA >    EN >           

Інформація про журнал

 

Авторські права

 

 

 

 Автор (кожен співавтор) передає Видавцю на строк дії авторського права всі права на матеріали статей, включаючи права на переклад, відтворення, перевидання, передачу, розповсюдження чи іншим способом використання матеріалів для публікації  в наукових, навчальних, технічних чи професійних журналах або інших періодичних виданнях та похідних роботах, в друкованих та електронних версіях журналів, періодичних видань та похідних роботах у всіх засобах і форматах, що існують на даний момент і які можуть виникнути в майбутньому, а також право на дозвіл третім особам використовувати матеріали для публікації в інших наукових журналах, періодичних виданнях та монографіях.

 

 

 

 Передача прав включає право на обробку форми подання матеріалів за допомогою комп'ютерних програмам і систем (баз даних), для для їх використання і відтворення, публікації та поширення в електронному форматі і впровадження в системи пошуку (баз даних).

 

   

 Відтворення, розміщення, передача або інше поширення або використання матеріалів, що містяться в статті має супроводжуватися посиланням на Журнал і згадкою Видавця, а саме: назва статті, ім'я автора (співавторів), назва журналу, номер тому, номер випуску, копірайт авторів та Видавця "© Київський національний університет імені Тараса Шевченка; ©  автори".

 Автор (кожен співавтор) матеріалів зберігає всі права власника матеріалів, включаючи патентні права на будь-які процеси, способи або методи та ін., а також права на товарні знаки.

 Видавець дозволяє автору (кожному співавтору) матеріалів наступне:
1. Право користуватися друкованими чи електронними варіантами матеріалів статті у формі і змісті, прийнятими Видавцем для публікації в Журналі. Такі електронні варіанти можуть бути розміщені у вигляді електронних файлів на веб-сайті автора (кожного співавтора) не для комерційних цілей і не для систематичного зовнішнього поширення третьою стороною. При цьому автор (співавтори) повинен:
- надати  попередження: «Це матеріали, прийняті для публікації у  журналі "Фізика живого",
©, авторське право (рік), власник авторського права (©  автори; © Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
- забезпечити електронну посилання на сайти Видавця за адресою http://www.
pa.science-center.net
2. Право безкоштовно 
копіювати або передавати колегам копію надрукованої статті повністю або частково для їх особистого або професійного використання, для просування академічних або наукових досліджень або для навчального процесу або інших інформаційних цілей, не пов'язаних з комерційними цілями.
3. Право використовувати матеріали з опублікованої статті в написаній автором (співавторами) книзі, монографії, підручнику, навчальному посібнику та інших наукових і науково-популярних виданнях.
4. Право використовувати окремі малюнки або таблиці і уривки тексту з матеріалів у власних цілях навчання або для включення їх в іншу роботу, яка друкується (у друкованому або електронному форматі) третьою стороною, або для подання в електронному форматі у внутрішні комп'ютерні мережі або на зовнішні веб-сайти автора (співавторів).
5. Право включати матеріали до підручників та навчальних посібників для використання в аудиторії, для безкоштовного розповсюдження матеріалів автора (співавторів) серед студентів, аспірантів і науковців, або зберігати матеріали в електронному форматі на локальному сервері для вільного доступу студентів, як до частини курсу навчання, а також для внутрішніх навчальних програм.

Автор (співавтори) погоджуються, що кожна копія матеріалів або будь-яка її частина, розповсюджена або розміщена ними в друкованому або електронному форматі буде містити вказівку на авторське право, передбачене в Журналі і повне посилання на Журнал Видавця.

Автор (співавтори) гарантує, що матеріали є оригінальною роботою і представлені вперше на розгляд тільки в цьому Журналі і раніше не публікувалися. Якщо матеріали були написані спільно зі співавторами, автор гарантує, що поінформував їх щодо умов  публікації матеріалів і отримав їх підписи або письмовий дозвіл підписуватися від їх імені.

 Якщо в матеріали включаються уривки з робіт або є вказівки на роботи, що охороняються авторським правом і належать третій стороні, то автору необхідно отримати письмовий дозвіл власника авторських прав на використання таких матеріалів і зробити посилання на першоджерело.

 Автор також гарантує, що матеріали не містять наклепницьких висловлювань і не посягають на права (включаючи без обмежень авторське право, права на патент або торгову  марку) інших осіб і не містять матеріали або інструкції, які можуть заподіяти шкоду або збитки третім особам. Автор (кожен співавтор) гарантує, що їх публікація не призведе до розголошення секретних чи конфіденційних відомостей (включаючи державну таємницю).

 Видавець зобов'язується опублікувати матеріали у встановлені  терміни і надати автору (співавторам) за його вимогою електронний відбиток матеріалів після їх опублікування, за умови надання Видавцю електронної адреси.

 За використання матеріалів Видавець не виплачує автору (співавторам) гонорар, оскільки використання матеріалів не передбачає отримання прибутку.

 Цей Договір набуває чинності в разі та з моменту винесення Редколегією Журналу рішення про прийняття матеріалів до публікації. Якщо матеріали не приймаються до публікації або до публікації в Журналі автор (автори) відкликав роботу, цей Договір не набуває (втрачає) силу.

 

 

Наші партнери

Головна сторінка

Українське біофізичне

Мета і задачі журналу

товариство (УБФТ)

Редакційна колегія

Українське біохімічне

Наша адреса

товариство (УБТ)

Написати листа

Українське фізіологічне

 

товариство (УФТ)

Авторам

Нас підтримують

Правила оформлення

Запрошуємо до співпраці

Авторські права

 

Надіслати статтю

 

 

Читачам і бібліотекам

Останній номер

Подивитись архів

Оформити підписку

Придбати окремі номери

 

ННЦ "Інститут біології"

Про ННЦ "Інститут біології"

Інші видання

   
   
Дизайн: В.С. Мартинюк © 2010                                                                   З технічних питань роботи сайту звертатись за адресою: mavispublisher@gmail.com