Науковий журнал
ФІЗИКА  ЖИВОГО

 

 UA >    EN >           

Інформація про журнал

 

Правила підготовки статей

 

 

 

■ Файли авторського оригіналу повинні бути підготовлені в програмі Microsoft Word у форматі *.doc і задовольняти наступним вимогам:
■ Розмір сторінки А4 (210 × 297 мм).
■ Поля сторінки - 1,5 cм ліворуч і праворуч, 2,5 см зверху і 2 см знизу.
■ При наборі використовувати стандартний шрифт Times New Roman, розмір шрифту основного тексту - 10,5 pt, в підписах малюнків, примітках, виносках - 9,5 pt.
■ Міжрядковий інтервал - одинарний.
■ Перший рядок: ЗАГОЛОВОК (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, Pt 11,5)
■ Список авторів: прізвища з ініціалами (напівжирним шрифтом, розділяються комою, вирівнювання по центру, 10,5 pt). При перерахуванні авторів з різних організацій після ініціалів ставиться цифра (починаючи з одиниці, без пропуску, верхній індекс) відповідно до порядку проходження адрес у списку нижче. Правильно оформлений список авторів може виглядати так: Іванов С.І., Петров В.Д.1, Сидоров К.М.2
■ Координати (місце роботи, країна, контактна інформація, обовязково (!) вказати е-mail. Якщо наводиться кілька адрес для різних авторів, перед кожною адресою у верхньому індексі ставиться цифра у відповідності зі списком авторів (вирівнювання по центру).
■ Основний текст вирівнюється по ширині, новий рядок 1 см (у тому числі для рядків з формулами).
■ Абзацний відступ, центрування, вирівнювання формату смуги виконується за допомогою автоматичних функцій програми Microsoft Word (неприпустимо для цих цілей використовувати пробіли).
■ При наборі центральних (самостійних) формул використовувати формульний редактор MathType або Microsoft Equation Editor3.
■ Посилання на формули наводяться в круглих дужках, на літературу зі списку - в квадратних. Номери формул (в круглих дужках) вирівнюються по правій межі тексту.
■ Список літератури наводиться в алфавітному порядку або в порядку цитування. Його слід оформити таким чином:
Література. (Заголовок підрозділу - 10,5 pt, напівжирний шрифт; літературні посилання - 9,5 pt, за форматом, представленому нижче.)
1. Lopez P.J., Gautier C., Livage J., Coradin T. Mimicking Biogenic Silica Nanostructures Formation / / Current Nanosscience. - 2005. - Vol. 1, No2. - P. 73-83. (9,5 pt)
2. Богданов Г.Б. Нелінійна нейроелектротермоді-Наміка і екоуравновешіваніе. - Київ: Наукова думка, 1991 .- 406 с.
3. Остапченко Л.І., Макарчук М.Ю., Мартинчук О.С., Криворучко Л.А. "Спосіб корекції функціонального стану організму людини" Деклараційній патент на корисне модель № 6805 (7 А61Н39/00, А61В5/05) від 16.05.2005р.
4. Іваницький Т.П. Температурні показники теплової "машини" людини / Тези доповідей IX Міжнародної школи-конференції "Біологія - наука ХХI століття.", Пущино, 15-17 березня, 2007. - Фрязіно, 2007. - С.9.
■ Малюнки, схеми та фотографії необхідно інтегрувати тільки в одному з графічних форматів (*. bmp; *. tif; *. jpeg) безпосередньо в текст і супроводжувати назвами. Малюнки, інтегровані в текст зі спеціалізованих програм (Exel, Statistics, Origin та ін) небажані. У тексті малюнки повинні бути вставлені в режимі положення «обтікання - у тексті».
■ Цифрові графічні зображення повинні відповідати таким вимогам:
- зображення повинні мати дозвіл: тонові ілюстрації 300-600 dpi, комбіновані - 300-600 dpi, штрихова графіка 600 dpi, штрихова графіка насичена дрібними інформативно-важливими елементами - 1200 dpi.

■ Для зручності оформлення статті рекомендуємо завантажити робочий шаблон.    Завантажити>>>

 

 

 

 

 

 

 

Наші партнери

Головна сторінка

Українське біофізичне

Мета і задачі журналу

товариство (УБФТ)

Редакційна колегія

Українське біохімічне

Наша адреса

товариство (УБТ)

Написати листа

Українське фізіологічне

товариство (УФТ)

Авторам

Нас підтримують

Правила оформлення

Запрошуємо до співпраці

Авторські права

 

Надіслати статтю

 

Читачам і бібліотекам

Останній номер

Подивитись архів

Оформити підписку

Придбати окремі номери

ННЦ "Інститут біології"

Про ННЦ "Інститут біології"

Інші видання

   
 
Дизайн: В.С. Мартинюк © 2010                                                                   З технічних питань роботи сайту звертатись за адресою: mavispublisher@gmail.com